Elin Heldinär ny Landskapsarkitekt hos Tengbom. Hon har en masterexamen i Landskapsarkitektur från SLU Ultuna. Hon kommer närmast från Hummelbo Trädgårdar AB där hon arbetade med att rita privata trädgårdar.