Linda Rickardson

Linda Rickardson blir ny prekliniskutveckling- och regalutory affairs specialist på Double Bond i Uppsala. Hon har tidigare varit seniorforskare på Chemilia AB med ansvar för planerande och utförande av biologiska expreiment. Rickardsson har disputerat i klinisk farmakologi med inriktning mot cancerläkemedel vid Uppsala universitet.

 
 

Nytt om folk i Uppsalas näringsliv

Fält markerade med * är obligatoriska.


Namn *
Beskrivning *
Porträtt
Kontaktuppgifter (publiceras ej) *