Linda Rickardson blir ny prekliniskutveckling- och regalutory affairs specialist på Double Bond i Uppsala. Hon har tidigare varit seniorforskare på Chemilia AB med ansvar för planerande och utförande av biologiska expreiment. Rickardsson har disputerat i klinisk farmakologi med inriktning mot cancerläkemedel vid Uppsala universitet.