Sayeh Erfan blir ny technical operation manager och kvalitetssamordnare för produktion på Double Bond i Uppsala. Han är blivande doktor inom bio-organisk kemi vid Uppsala universitet.