Man kan tala om en revolution liknande den när de smarta telefonerna introducerades.
Redan under nästa år kommer Volvo att låta 100 familjer och långpendlare använda självkörande fordon på vissa vägavsnitt i Göteborg. Bilen ser själv till att hålla sig inom filmarkeringarna samt hålla hastigheten och avståndet till framförvarande fordon.
Man kan undra om det inte finns en mental spärr hos bilister att överlåta kommandot åt en maskin.
- Jag tror den spärren är lätt att överbrygga. Det visade sig inte minst när Tesla nyligen uppdaterade en del av sin bilpark med den nya tekniken och lät bilisterna testa att överlåta själva körandet åt bilen. Det dröjde bara någon minut så hade förarna slappnat av, säger Magnus Hjälmdahl, forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.
Pierre-Jean Rigole, som i sitt examensarbete på KTH studerat för- och nackdelar med självkörande fordon, ser i princip bara fördelar med förarlösa bilar. Han är övertygad om att implementeringen av robotbilarna kommer att leda till en drastisk minskning av antalet trafikincidenter.
- 90 procent av alla olyckor i dag beror på den mänskliga faktorn så det vore konstigt om inte det skulle avspegla sig i statistiken när människorna inte rattar bilen längre.
En annan stor vinst med förarlösa bilar är, menar Rigole, att de kan utnyttjas för samåkning. Hans examensarbete visar att de drygt 130|000 bilar som varje dag trafikerar Stockholmsområdet skulle kunna ersättas av 9|700 självkörande bilar.
Tanken är att det ska finnas en flotta av förarlösa bilar där varje person enkelt och smidigt beställer sin bil. Rigole jämför det med att teckna ett mobilabonnemang, där varje person själv, utifrån sitt abonnemang, bestämmer vilka tjänster bilen ska utföra.
- Förarlösa bilar kommer att revolutionera trafikmiljön på samma sätt som de smarta telefonerna ändrade våra liv när de gjorde sitt intåg.
I princip ska bilarna fungera på samma sätt som taxibilar som kör dig vart du vill när du vill.
Bilden av en bil som man likt en hund visslar på så kommer den som ett skott, ivrig att vara husse eller matte till lags, målas upp för ens inre. Inte utan att man får lite science-fictionvibbar.
- Det kanske kan ses som science fiction men det är inte så avlägset som man skulle kunna tro. Tekniken finns i princip redan, säger Magnus Hjälmdahl som tror att vi kommer att få se en enorm efterfrågan på förarlösa fordon.
Han menar att den svenska, tekniska utvecklingen ligger bra till i en internationell jämförelse bra till.
- Ett exempel på det är Volvos projekt Drive Me där göteborgare får testa självkörande bilar.
Men att det plötsligt skulle börja rulla en massa förarlösa bilar på vägarna i Sverige är inget vi kommer att få uppleva i närtid. Tidigast 2030 tippar Magnus Hjälmdahl. Pierre-Jean Rigole å sin sida är övertygad om att revolutionen med förarlösa bilar kommer att ske betydligt snabbare.
Just nu pågår en utredning på VTI där man ser över regelverket i syfte att människa och maskin ska fungera bra ihop.
Bilindustrin gnuggar såklart händerna när de inser potentialen med självkörande fordon - en ny, enorm marknad, av sällan skådat slag, öppnar sig.
- Det vi ser just nu är en otroligt spännande utveckling och jag tror att vi står inför ett paradigmskifte. Om 20 år är det inte längre självklart att ha en egen bil stående på uppfarten, säger Magnus Hjälmdahl.En förarlös framtid

Konsekvenser
Färre bilar på vägarna
Färre olyckor
Mindre miljöpåverkan.
Det frigörs ytor i städerna, eftersom antalet parkerade bilar minskar.
De förarlösa bilarna kan ställas upp i parkeringsgarage.
Idén med körkort försvinner
Äldre och funktionshindrade får lättare att ta sig ut när de slipper förlita sig på att andra ska köra dem.
Även blinda kan köra en förarlös bil.
Källa: Pierre-Jean Rigole/KTH
Övriga världen
Giganter som Google och Apple plöjer ned enorma summor på teknikutveckling och i Nederländerna finns redan en reguljär busslinje med självgående fordon. Bussarna får dock bara köra när förhållandena är optimala, till exempel får det inte vara dåligt väder.
Även i Storbritannien testas förarlösa fordon.
Google har aviserat att de kommer att ha sin första förarlösa bil i trafik redan 2018 medan bland annat Mercedes och BMW flaggar för att de kommer att ha förarlös kapacitet 2020, 2025.
Källa: Pierre-Jean Rigole och Ny Teknik