Ekonomi Kryptovalutan Bitcoin har nått ännu en ny rekordnivå, över 14 000 dollar per bitcoin på handelsplatsen Bitstamp. Vid årsskiftet låg valutan på omkring 1 000 dollar per bitcoin.

Kryptovalutan skapades 2009. Många bedömare har efter den gigantiska värdestegringen varnat för att det handlar om en finansiell bubbla, med prisnivåer som saknar koppling till reella värden.

Bland annat Nobelpristagaren Joseph Stiglitz har sagt att valutan borde förbjudas.