Från årsskiftet kommer kommunen ta ut en avgift för omvårdnadsinsatsen Trygg hemgång. Det beslutades vid kommunfullmäktiges sammanträde på måndagen.

Tjänsten har tidigare varit avgiftsfri men nu kommer den följa taxan för hemtjänst och nivå två som är den näst lägsta av hemtjänstens sex avgiftsnivåer. Det innebär en avgift på 715 kronor som omfattas av maxtaxan.

Insatsen från Trygg hemgång är biståndsbedömd och pågår normalt i tre veckor. Det är en helhetsinsats och under insatsen beviljas ingen annan hemtjänst.

Trygg hemgång infördes i Håbo 2016 och gör det möjligt för personer som skrivs ut från sjukhusvård att vårdas i hemmet trots att behoven är större än vad hemtjänsten kan erbjuda. Teamet som jobbar med Trygg hemgång innehåller sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast samt omvårdnadspersonal.

När tjänsten infördes var den avgiftsfri för brukaren då den inte benämndes som hemtjänst och brukaren inte får beslut om någon tidsomfattning för den.

Det är dock en omfattande omvårdnadsinsats och vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att den bör vara avgiftsbelagd som annan omvårdnad. Insatsen ersätter korttidsvistelse som har en avgift på 50 kronor per dygn.

Omkring 30 personer i Håbo nyttjar Trygg hemgång årligen.

Avgiften är inte tänkt som en viktig kommunal intäkt utan ses som en del av en konsekvent avgiftshantering.