Arenan ska uppmuntra till rörelse av olika slag och till spontanidrott. Byggtiden är beräknad till cirka två månader och området kommer under den tiden att vara avstängt och inhängnat.