Stort tryck på bil- och bensinförsäljningen drev upp USA:s detaljhandel till den högsta nivån på mer än två år.

Försäljningen i detaljhandeln steg med 1,6 procent i september, jämfört med månaden före, enligt siffror från landets handelsdepartement.

Borträknat bilförsäljning steg detaljhandelns försäljning med 1,0 procent.

Analytiker hade väntat sig att detaljhandelns försäljning skulle öka med 1,7 procent. Exklusive bilar väntades en ökning med 0,3 procent.