Räntebeskedet från Riksbanken blev ganska väntat. Styrräntan lämnas oförändrad på minus 0,5 procent. Banken ändrar inte heller bedömningen om när räntan kommer att höjas. I början av 2018 lyder prognosen fortsatt.
I sin prognos för reporäntan justerar Riksbanken utsikterna för en räntesänkning i år, något som bankledningen hade lämnat lite öppet för. En sänkning bedöms nu vara mindre trolig.

Räntebeskedet kan beskrivas som mjukt, då Riksbankens direktion trots allt inte helt har tagit bort risken för ytterligare en räntesänkning från dagens rekordlåga nivå på minus 0,50 procent, enligt Roger Josefsson, chefsekonom på Danske Bank Sverige.

Dessutom sänker Riksbanken den så kallade jämviktsräntan, vilket är goda nyheter för Sveriges alla högt belånade hushåll. Jämviktsräntan är den reporänta som av banken betraktas som lämplig på lång sikt i ett mer normalt ekonomiskt läge. Den sänks nu till 2,5–4,0 procent. Tidigare låg intervallet på 3,5–4,5 procent.
– Det är en rätt tydlig förändring, säger Roger Josefsson.
– Det är viktigt, för när Riksbanken kommer höja räntan kommer de enligt de här beräkningarna inte behöva höja lika mycket. Det tycker jag är väldigt sunt med tanke på att man inte ser så stark tillväxt i svensk ekonomi, tillägger han.
Den lägre jämviktsräntan motiveras bland annat av befolkningsutvecklingen.

Banken ändrar samtidigt prognoserna för inflationen och tillväxten något.
Nu räknar banken med en inflation, mätt som KPI på 1,6 procent i år och 2,1 procent nästa år. Förra prognosen löd 1,4 procent i år och 2,2 procent 2018.
BNP-tillväxten väntas landa på 2,5 procent i år och 2,2 procent nästa år, marginellt högre än tidigare.

Riksbankens direktion har också beslutat sig för att förlänga mandatet för valutaaffärer för att hålla nere kronans värde. Programmet för köp av statsobligationer löper på som tidigare beslutat.

En av riksbanksledamöterna, Martin Flodén, reserverade sig mot beslutet att förlänga Riksbankens mandat att få göra valutatransaktioner i syfte att försvaga kronan.

Kronan försvagades med ett par ören mot både dollarn och euron. Även marknadsräntorna sjönk något, som en effekt av Riksbankens besked.