Inflationen har alldeles nyligen kommit upp i närheten av målet och vår bedömning är att det är för tidigt att ändra penningpolitiken, säger riksbankschef Stefan Ingves.

Även om den svenska ekonomin går stark har det tagit lång tid att nå inflationsmålet, som är en tungt vägande faktor i Riksbankens beslut. Därför behöver styrräntan ligga kvar på den nuvarande nivån, rekordlåga -0,50 procent, för att hålla inflationen varaktigt kring två procent, enligt Ingves.

Ett beslut utan dramatik, säger Danske Banks chefsekonom Michael Grahn.

Artikelbild

| Trots att den svenska ekonomin går starkt anser riksbankchef Stefan Ingves att det är för tidigt att strama åt penningpolitiken. Minusräntan lämnas oförändrad, enligt Riksbankens senaste besked.

Det var helt i linje med vad vi hade förväntat oss, och som de flesta har resonerat.

En första signal

Anna Öster, chefsekonom på Länsförsäkringar, anar en antydan till signal om en långsam vändning i penningpolitiken.

De antyder att inflationen är högre än de har räknat med tidigare och att det inte bara är tillfälligt, säger hon.

Enligt Riksbankens nya prognos blir både tillväxt och inflation högre både i år och nästa år, jämfört med vad de tidigare sagt.

Alla de här justeringarna sammantaget pekar på att de ser en stark svensk ekonomi och att den här vändningen som vi väntar på kommer att komma. Nu försöker de bara få det att ske så försiktigt som möjligt så att det inte ska bli för starka marknadsreaktioner, säger Anna Öster.

Räntehöjning dröjer

Men inflationen i omvärlden är förhållandevis låg och tar inte fart. Räntepolitiken i omvärlden kan i vissa fall därför bli än mer expansiv, befarar Ingves.

Det innebär att det kommer att ta längre tid innan man höjer räntorna (i omvärlden) än vad vi trodde tidigare, säger Stefan Ingves.

Att springa före de stora centralbankerna i omvärlden skulle kunna driva upp kronans värde, vilket pressar inflationen, resonerar han. Den svenska kronan har stärkts fortare än vad Riksbanksledningen räknade med i somras.

Riksbanken beräknar att nästa räntehöjning kommer i mitten av nästa år.

Marknadsreaktionerna blev små. Kronan tappade tre öre mot euron till 9:53 kronor efter räntebeskedet. Räntan på Sveriges tvååriga statsobligation sjönk omkring 0,01 procentenhet till – 0,66 procent.