Taxitjänsten Uber väljer att överklaga beslutet att dra in företagets licens i London. Överklagan lämnades in till domstol i London som kommer att behandla frågan den 11 december.

Det var i slutet av september som Londons transportmyndighet meddelade att man drar in Ubers licens på grund av att bolaget visat brister i ansvarstagande i verksamheten. Uber har enligt bolaget omkring 40 000 förare i London och 3,5 miljoner användare.