Fem konkursansökningar har lämnats till Uppsala tingsrätt där tidigare anställda – grundaren av bolaget och andra familjemedlemmar – begär bolaget Monark Finans, som enligt ansökningarna tidigare gick under namnet 24Money Payments, i konkurs. Alla fem uppges ha fordringar på bolaget "som grundas på sökandens anställning". Enligt deras juridiska ombud, LO-TCO Rättsskydd, har de betalningsuppmaningar som riktats mot bolaget inte gett något resultat.

24Money har förvaltat pengar åt hundratals kunder men avregistrerades tidigare i höst efter beslut av Finansinspektionen. Ekobrottsmyndigheten utreder bolaget efter misstankar om bland annat oredlighet mot borgenär. På bolagets hemsida pekas i stället flera personer från den gamla ledningen ut som ansvariga för att ha lagt beslag på kundernas pengar. Det har i sin tur lett till att företrädare för bolagets nuvarande ledning stämts för grovt förtal. Uppsala tingsrätt har ännu inte tagit ställning till de konkursansökningar som lämnats in.