En kartläggning som tidningen Hem&Hyra gjort visar att Uppsala hamnar på 7:e plats bland de kommuner där det anmäls flest cykelstölder i förhållande till antalet invånare.

Här anmäldes 1 131 cykelstölder per 100 000 invånare under 2016, i faktiska siffror anmäldes 2 401 cykelstölder. I Heby polisanmäldes 19 cykelstölder, eller 139 stycken per 100 000 invånare.

Lund hamnar högst upp på listan över den kommun där det anmäls flest cykelstölder i förhållande till antalet invånare. Därefter hamnar Linköping och Örebro.

Cykelstöld är ett av de vanligaste egendomsbrotten och under 2016 anmäldes 65 300 cykelstölder i hela landet, enligt siffror från Brå, Brottsförebyggande rådet. Enligt Hem&Hyra är det en minskning med 2 procent jämfört med föregående år.

Men mörkertalet är stort. I den nationella trygghetsundersökningen, NTU, uppger motsvarande 295 000 hushåll att de drabbats av cykelstöld.