Att en så stor grupp ungdomar är beroende av rökheroin är mycket uppseendeväckande, enligt Fred Nyberg, som är professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet.

– Särskilt anmärkningsvärt är det när man tittar på deras ålder. När ungdomar missbrukar narkotika handlar det vanligtvis om hasch, och till viss del amfetamin. Att så unga börjar missbruka heroin har vi inte sett tidigare i Sverige.

Varför är det just här i Uppsala som problemet blivit stort?

– De kanske inte är fler här än i exempelvis Stockholm, men de blir synligare här eftersom det inte finns lika många områden att hålla till på. Och så är det kanske lättare att begå personrån här; polisen i Uppsala har inte haft resurser för den här situationen, man har inte räknat med det här. Det som förr bara skedde på Plattan i Stockholm sker nu i Uppsala.

Varför börjar de här killarna med rökheroin?

– Rökheroin är något som flera har tidigare erfarenhet av i ursprungslandet, antingen i Afghanistan eller i Iran eller på vägen hit. Andra har aldrig prövat droger innan de kom hit, flera killar har berättat för mig i samband med föreläsningar jag hållit att det var först på asylboendet de kom i kontakt med narkotika. Många har varit med om traumatiska händelser och väntan på asylbesked kan också vara oerhört jobbigt, för vissa blir narkotika ett sätt att självmedicinera sig. Det finns en stark koppling mellan psykisk ohälsa och drogmissbruk.

Hur mycket kostar missbruket per dygn?

– Det finns inga entydiga uppgifter. 0,1 gram vitt heroin kan kosta 100 till 150 kronor, rökheroinet kostar kanske något mer än hälften. En dagsdos vitt heroin ligger på mellan 0,3-1,5 gram, alltså minst 300 till 1 500 kronor. Vid rökning går det åt mer, men en större del går till spillo.

– En dos rökheroin som är nu aktuell för de unga vid Resecentrum är 0,2 gram som de måste betala 200 kronor för. För att klara ett dygn behöver man åtminstone tre doser. Sedan finns det en del som kombinerar heroinet med lite uppiggande kokain för att inte dåsa till för mycket. Kombinationen heroin och kokain är dessutom dokumenterat livsfarlig.

Hur snabbt blir man beroende av rökheroin?

– Det varierar, för en del kan det gå fort. När du är beroende behöver du en ny dos ungefär var sjätte timme, annars kommer man i abstinens och det är fruktansvärt. Det heroinet gör är att åstadkomma en snedställning i dopamin- och endorfinsystemen så att ditt eget belöningssystem blir utslaget. Du får inte längre samma effekt av naturliga belöningar, som exempelvis att äta gott. Det enda som ger belöning är drogen.

Finns en risk att de blir sprutheroinister?

– Ja, absolut. Hade de här killarna haft tillgång till sprutor hade vi redan sett det. Man får inte lika snabba kickar av att röka heroin och efter ett tag brukar rökheroinister gå över till att injicera vitt heroin. Med sprutor kommer risk för infektioner så som hepatit C och andra sjukdomar.

Kan de inte få behandling mot missbruket?

– Den som är under arton kan få psykosocial behandling, vilket kan hjälpa många. Men många heroinister behöver metadonbehandling eftersom beroendet är så starkt. Problemet är att man enligt lag måste vara över arton för att få metadonbehandling, och man måste också ha uppehållstillstånd. De här ungdomarna kan få avgiftning, men ingen läkare vågar ge dem det eftersom de efter avgiftning inte kan komma in i ett behandlingsprogram. Efter avgiftningen har de flesta tappat toleransen och risken är då stor att de tar en överdos.

Vad behöver samhället göra i det här läget?

– Det krävs en ändring i regelverket så att de kan få den vård de behöver. För något år sedan talade man om dessa pojkar som en resurs samhället behöver. Ska de kunna utbilda sig, jobba och betala skatt i framtiden måste vi göra något nu. Annars kommer det att bli ännu värre. Men det kommer att vara svårt att nå många av dem så länge utvisningshotet ligger över dem.

Finns det risk att heroinmissbruket sprider sig till fler ungdomar?

– Ja, så fort det kommer sådana här vågor ska man vara uppmärksam som förälder. Eftersom heroin är så ovanligt bland unga vet vi inte hur det kommer att spridas. Risken är nog störst att det i första hand sprids till fler ensamkommande ungdomar.