Förutom väktare på kvällstid och förlängda öppettider undersöks nu om lokalerna kan byggas om för att hindra att barn blandas med vuxna på Sävja kulturcentrum.

– Enligt polisen har kriminella unga vuxna som sysslar med droger träffat ungdomar i lokalerna. Det är oerhört allvarligt, säger Peter Gustavsson (S), ordföranden i kulturnämnden i Uppsala kommun.

Men han betonar att problemet med stökiga gäng med unga vuxna som stör fritidsgårdsverksamheten inte längre är lika stort. Polisens iakttagelser om droghandel var i våras och sommaren liksom höststarten har varit lugn. Dessutom ser väktare nu till att barn och vuxna inte blandas i lokalerna.

Artikelbild

Och att bygga om kulturcentrat är inte det viktigaste, enligt Peter Gustavsson. Det som måste prioriteras är att fortsätta utvecklingen av verksamheten så att Sävja kulturcentrum blir den mötesplats som det var tänkt. Här ska det finnas ett levande föreningsliv och många aktiviteter som alla som bor i sydöstra delen av Uppsala ska kunna ta del av, menar han.

LEDARE: Värna ungdomarna i Sävja

I går berättade UNT om de åtgärder som kommunen nu inför för att komma tillrätta med den otrygga arbetsmiljön för personalen fritidsgårdsverksamheten i Sävja.

– Miljön har inte varit tillräckligt trygg på fritidsgården. Därför har förvaltningen nu åtgärdat det problemet med att väktare kommer att finnas på plats, säger Peter Gustavsson.

Artikelbild

Kan föräldrar till barn på fritidsgården och fritidsklubben känna sig trygga?

– Ja, de kan känna sig trygga. Jag har förståelse för att det finns en oro, men vi gör allt vi kan för att barn som växer upp i Uppsala ska känna sig så trygga som möjligt.

Artikelbild

Finns det liknade problem på andra fritidsgårdar i Uppsala?

– Droghandel finns i hela Uppsala och är ett problem som vi behöver ta på ett större allvar. Det finns redan i dag ett förebyggande arbete mot droger, något som alla fritidsgårdar jobbar med. Men huvudproblemet i Sävja kulturcentrum har varit att vuxna och barn blandas i samma lokaler.

I torsdags i förra veckan informerade polisen och socialtjänsten kulturnämndens presidium om läget vid Sävja kulturcentrum. Presidiet består av ordföranden Peter Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Karolin Lundström (V) och 2:e vice ordförande Eva Edwardsson (L).

Arne Sandemo (M), ledamot i kulturnämnden, anser att åtgärderna som hittills presenterats inte räcker. Han tycker att delar av Sävja kulturcentrum borde stängas.

– Det vi fått veta är att polisen är mycket orolig över att kriminella gäng rekryterar minderåriga för droghandel i Sävja kulturcentrum. Det är oacceptabelt att ungdomar, personal och besökare inte ska vara trygga här. Det här är en kulturell mötesplats, inte en brottsplats, säger Arne Sandemo.

– Mitt förslag är att man tillfälligt stänger av den allmänna delen av kulturcentret och reder ut ansvarsfördelningen mellan bibliotek, kulturcentrum och fritidsgård.

LÄS MER: Sävja kulturcentrum behöver en nystart

Peter Gustavsson anser inte att Arne Sandemos förslag om att stänga delar av kulturcentrat är rätt väg att gå.

– Jag förstår den oro som finns och delar den till stora delar. Huruvida det i dagsläget pågår rekrytering för droghandel i lokalerna vet jag ingenting om, det får polisen svara på. Situationen är illa nog som den är. Men nu har kulturförvaltningen vidtagit åtgärder och man har kommit en bra bit på väg för att utveckla Sävja kulturcentrum åt rätt håll, till exempel med den samordnare som anställdes i våras, säger Peter Gustavsson.

Måndag 25 september kommer utvecklingen av verksamheten vid Sävja kulturcentrum och eventuella ombyggnadsplaner diskuteras på kulturnämndens möte.

Fotnot: UNT har sökt representanter från polis och socialtjänst utan resultat.