Tidigare har den nya utbildningen bedrivits i ett pilotprojekt – som nu får permanent status.

Tanken är att personer som läst liknande ämnen i sina hemländer nu kan komplettera sina kunskaper med språkutbildning för att kunna söka sig vidare till högre utbildningar på universitetsnivå.

– Vi har lärt oss mycket under piloten och tror på idén att kombinera språk, naturvetenskap och en introduktion till universitetsstudier. Vi vill göra något bra för en målgrupp som annars inte har en enkel väg till universitetsstudier och samtidigt bidra till att ge samhället viktig kompetens på arbetsmarknaden, säger Lisa Freyhult, studierektor vid institutionen för fysik och astronomi och engagerad i pilotutbildningen, i ett pressmeddelande.

Det naturvetenskapliga basåret inleds i höst. Under den första terminen läser studenterna naturvetenskapliga ämnen, som de redan läst i sina hemländer fast nu på svenska. Under den avslutande terminen läses kurser som kompletterar de kurser som studenterna tidigare har läst. Parallellt under hela utbildningstiden läses den behörighetsgivande kursen i svenska.