Byggnadsminnet Uppsala stationshus kommer att kunna ha entrétrappen utbyggd till uteservering även kommande somrar.

De senaste fem åren har tillfälligt tillstånd för ett utbyggt trädäck över trappen beviljats av länsstyrelsen, och nu har ansökan om fortsatt ändring av byggnadsminnet sommartid kommit in. Enligt länsantikvarie Roger Edenmo kommer tillstånd att ges eftersom det är en tillfällig ändring som inte påverkar själva byggnaden.