Nu börjar Östra Sala Backe att ta form där den tidigare kraftledningen delade Årsta och Sala Backe som ett öppet sår. Äntligen kommer vi att börja se en mer sammanhållen, intim och funktionsblandad stadsbygd med karaktär av innerstad. Samtidigt är grönområdena i hela området noga planerade för att boende och passerande ska få plats för lek, reflektion, promenader och motion. Hela området karaktäriseras av hög ambition vad gäller hållbarhet och miljö.

Knäckepilen kommer att ha ett vackert läge i Östra Sala Backe med fri sikt mot Vaksala Kyrka och med planlagda parker precis utanför huset.

Läs mer på www.knackepilen.se