Verksamheten koncentreras därefter till Säby Säteri på Ingarö i Värmdö kommun.Köparen är familjen Jon Wikdahl som i och med förvärvet av Haga Slott utökar sin verksamhet inom mötesindustrin och besöksnäringen. Under 2016 förvärvade Wikdahl Schenströmska Herrgården
Hotell och Konferens i Ramnäs. Jon, som varit verksam inom massa- och pappersindustrin i fyrtio år, vill tillsammans med sina två döttrar Cecilia Tarkowski och Linda Wolrath driva och utveckla de två anläggningarna. Både Haga Slott som är byggt under 1600-talet och Schenströmska Herrgården som färdigställdes 1760 är unika i sitt slag och har hög potential. Anläggningarna är kända för att ordna
högkvalitativa konferenser och exklusiva bröllop. För Haga Slott anställs tidigare delägare till Schenströmska Herrgården Marcus Dennerstedt som VD.
Tillträdet ägde rum den 1 september.


För mer information kontakta
Jon Wikdahl på 0705-23 15 60,
Marcus Dennerstedt på 0708-62 72 87
eller Kjell Nilsson på 0708-84 94 50.