Den nya satsningen bygger på Unibaps befintliga SpaceCloud-lösningar som i dag är i drift på jordobservationssatelliter i rymden.

Unibaps SpaceCloud-lösningar erbjuder kraftigt förbättrade möjligheter att snabbt leverera information från satelliter till användare på jorden genom att stora mängder data på kort tid kan analyseras och indexeras. Analysmetoderna inkluderar metoder som djupinlärning, så kallad Deep Learning som exempelvis används för att styra robotar utifrån videodata, vid röststyrning eller för att identifiera ansikten i bilder.

Unibap kommer samarbeta med forskare och satellitintegratörsföretag för att trimma storleken och effektförbrukningen även till de allra minsta satelliterna.

Unibap får stöd i sin affärsutveckling av rymdinkubatorn ESA BIC Sweden genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre samt genom UICs samverkansprojekt Växtzon.