Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för en bostadsrätt i Uppsala län i september var 38 121 kronor, det är lägre jämfört med i augusti då snittpriset låg på över 39 000 kronor per kvadratmeter.

Även om bostadspriserna nu alltså sjunker ligger priserna kvar på en hög nivå sett över lite längre tid. Jämför man den senaste tremånadersperioden med den föregående ligger snittpriset kvar på över 39 000 kronor per kvadratmeter och är därmed 9,6 procent högre jämfört med under perioden april–juni.

Samma prisutveckling syns inne i Uppsala där det genomsnittliga kvadratmeterpriset ligger kvar på en historiskt hög nivå över 40 000 kronor, närmare bestämt 42 108 kronor i september. Även det är dock något lägre jämfört med i juli och augusti men den tredje högsta månadssiffran som noterats de senaste fyra åren.

Även på villamarknadens syns en något negativ prisutvecklingen under september men genomsnittspriserna ligger samtidigt något högre jämfört med de tidiga sommarmånaderna. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för en villa i länet under den senaste tremånadersperioden är 25 936 kronor, 0,9 procent högre jämfört med föregående period.

Knivsta kommun har alltjämt länets högsta villapriser. Genomsnittspriset under den senaste tremånadersperioden ligger på 4 514 000 kronor, att jämöra med exempelvis Uppsala där priset ligger på 4 029 000 kronor. Villapriserna i Knivsta noterar dock länets största nedgång under den senaste perioden, minus 10,9 procent jämfört med snittpriset under april–juni.

Sett till hela Sverige ligger bostadsrättspriserna stilla medan villapriserna ökar med någon dryg procent under september.