I januari var ungefär 10 300 personer arbetslösa i Uppsala län, det är knappt 700 fler jämfört med samma månad ett år tidigare och motsvarar 5,9 procent. Tendensen att andelen arbetslösa i gruppen inrikesfödda minskar och andelen arbetslösa i gruppen utrikesfödda ökar fortsätter.

Ungdomsarbetslösheten i länet fortsätter att minska till 8,6 procent, en halv procent lägre jämfört med samma månad i fjol. Även långtidsarbetslösheten har minskar det senaste året.

Sett till hela Sverige är andelen arbetslösa just nu 7,8 procent. I 16 av 21 län minskade arbetslösheten i januari jämfört med för ett år sedan.