Beijer Alma gjorde en bra avslutning på fjolåret och nettoomsättningen för det fjärde kvartalet landade på 887 miljoner kronor, drygt 45 miljoner mer jämfört med samma period året innan. Totalt för helåret 2016 blev nettoomsättningen 3 528 miljoner kronor, ungefär i linje med året innan.

– 2016 avslutades starkt. Både Lesjöfors och Habia hade högre fakturering än föregående år, medan Beijer Tech var svagare. Totalt för koncernen ökade orderingång och fakturering med 6 procent under kvartalet och orderstockarna ökade, kommenterar Bertil Persson, vd och koncernchef för Beijer Alma.