Bakgrunden är att Uppsala kommun nu låter även den som redan har en teoretisk gymnasieexamen få en yrkesutbildning på den kommunala vuxenutbildningen.

Tidigare har kommunerna haft svårt att få ungdomar att intressera sig för yrkesutbildningar på gymnasienivå, yrken där det ofta finns gott om jobb.

– Den här förändringen gör att fler Uppsalabor kommer in på arbetsmarknaden samtidigt som fler arbetsgivare får lättare att hitta utbildad personal. Den nya inriktningen på vuxenutbildningen har redan gett effekt, säger Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i kommunens arbetsmarknadsnämnd.

Sedan tidigare får den som behöver komplettera sina betyg från gymnasiet gå på Komvux. Men att läsa in en hel yrkesutbildning, efter att man gått en teoretisk utbildning på gymnasiet, är något nytt.

– I nian är alla ungdomar inte medvetna om vad de ska välja. Många väljer samhällsvetenskapliga programmet eller samma som kompisen. Nu finns här chans att även gå en utbildning som snabbare leder till jobb, säger Ulrik Wärnsberg.

Nyttan för samhället är enligt honom tredubbel. Dels är nyttan stor för de invånare som har svårt att få jobb, dels får arbetsgivare som kommunen tillgång till mer arbetskraft inom exempelvis vård- och omsorg, barn- och fritid och en del andra yrken. Kommunen vinner också ekonomiskt på om unga arbetslösa med försörjningsstöd hittar arbete.

Men det är inte alla kommuner som erbjuder en utökad vuxenutbildning. Det enda som står i kommunens förordning är att kommunen ska utföra vuxenutbildning åt dem som har störst behov.

– Tidigare fanns Yrkesvux, men det var snålt tilltagna medel från staten och kommunerna fick inte täckning för utgifterna. Därför blev det helt upp till varje kommun hur mycket som skulle satsas. Nu kommer kommunerna få mer pengar till vuxenutbildning, men det är fortfarande upp till varje kommun hur mycket man satsar på vuxenutbildningen.

Kostar förändringen mycket för Uppsala kommun?

– I år klarar vi det faktiskt inom befintlig budget. Mycket tack vara att vi gjort en bra upphandling av flera utbildningar. Men nästa år kommer vi utöka budgeten. Det är inte beslutat än med hur mycket, men vi vill fortsätta bygga ut vuxenutbildningen så att den som önskar en chans till verkligen kan få det, säger Ulrik Wärnsberg.