Han har varit medlem av SEB:s koncernledning sedan 2014. Torgeby är 42 år gammal.
– Det är en blandad kompott känslor i dag. Man känner sig väldigt ödmjuk inför uppdraget och smickrad av att ha fått förtroendet att leda det här teamet, säger Johan Torgeby.

Han passar på att hylla den avgående SEB-chefen Annika Falkengren. Och några tvära kast i hur SEB leds kommer det inte bli, enligt Torgeby.
– Jag hoppas det styrelsen har tänkt sig med att utse mig är att fortsätta hennes strategi och hennes genomförande av den affärsplan vi redan har satt.
Det blir ett rejält lönelyft för Johan Torgeby, som konkret fick frågan om han ville ha jobbet som nästa SEB-chef av styrelsen tidigare i veckan.
Han får 9,5 miljoner kronor per år.
– Utöver det så får jag fyra miljoner i långsiktiga aktieprogram, som varierar med aktiekursen. Det är ett rejält lönelyft för mig. Det är inte den typ av kompensation som jag haft tidigare, säger han.
Annika Falkengren ska enligt SEB ligga på en lön på 10,5 miljoner kronor och fem miljoner kronor i ett aktieprogram när hon avgår.

Fjolårets amorteringskrav, bolånetaket och diskussionen om åtgärder för att minska exponeringen mot rörliga räntor är bra då det minskar riskerna på bolånemarknaden, enligt Torgeby. Men han är tveksam till om de nya åtgärder som diskuteras ska genomföras med lagar och regleringar eller om det sköts bäst av bankerna själva.
– Att återbetala de skulder man tagit är en sund inställning. Att inte låna för mycket är en sund inställning. Och att inte vara så exponerad mot ränterörelser, det är en sund inställning. Sedan är det svårt att gå från ett sådant principiellt uttalande till varje enskild individ och enskilda företag.
Finansinspektionens generaldirektör har på senare tid flaggat för att nästa åtgärd på lut blir ett skuldkvotstak, som begränsar utlåningen till hushåll utifrån hushållets inkomster.
Behöver vi ett skuldkvotstak?
– Det behövs absolut, men om det ska vara lagstiftning eller om det måste vara från regelkravsmakare eller om det kan vara marknaden som bestämmer det kan man tvista om. Men absolut måste du begränsa belåning beroende av intjäning.

Andreas Håkansson, bankanalytiker på Exane BNP Paribas, säger att han tippat Johan Torgeby som en av tre kandidater till vd-jobbet.
– Ingen större överraskning där. Johan har varit duktig på det han har gjort, så vi tycker att det är positivt att han fortsätter som vd på banken, säger Andreas Håkansson.
– Vi tyckte även det var positivt att styrelseordföranden kommenterade att de fortsätter med den befintliga strategin. För vi tycker att banken är på rätt väg och då behöver man inga stora förändringar, och det tror vi inte sker med det här vd-valet.
Hur påverkar det SEB på kort sikt?
– Jag tycker alltid att det är bra när vi får mindre osäkerhet, så det är positivt att vi fick en ny vd så snabbt.