Arbetsförmedlingen presenterar på torsdagen en ny intervjuundersökning med arbetsgivare i Uppsala län. Undersökningen visar att många arbetsgivare i länet planerar att nyanställa under det kommande året. Arbetsförmedlingen bedömer att antalet jobb i länet kommer att öka med 1 800 stycken under 2017.

Vissa yrken pekas ut där det finns särskilt goda jobbmöjligheter. Det handlar om undersköterskor, förskollärare, gymnasielärare, mjukvaru- och systemutvecklare, vvs-montörer, civilingenjörer inom bygg och anläggning, kockar, processtekniker, bussförare, tolkar och vårdadministratörer.

Andra yrken pekas ut där det just nu råder stor konkurrens om jobben och därmed finns sämre jobbmöjligheter. Det handlar då om yrken som grovarbetare inom bygg- och anläggning, drifttekniker inom IT, ekonomiassistenter, bibliotikarier och arkivarier, butikssäljare inom fackhandel, kassapersonal, fritidsledare, truckförare, lager och terminalpersonal.

Arbetsförmedlingen konstaterar också att generellt ökar en utbildning möjligheten att få jobb i Uppsala.

– Kännetecknande för de jobb som annonseras hos länets arbetsgivare är att den som söker anställning har fullständig gymnasieutbildning, och för vissa yrken utbildning från högskola eller universitet. Däremot blir antalet lediga jobb med låga utbildningskrav allt färre, vilket ofta leder till större konkurrens bland dem som söker. Det är därför viktigt att ha slutbetyg från gymnasiet, oavsett inriktning på utbildningen säger Jan-Eric Nyström, biträdande marknadsområdeschef, Norra Mälardalen i ett pressmeddelande.