Pensionsmyndigheten köpstoppar Allras fonder. Orsaken är att man nu utreder huruvida bolaget, som har säte i Luxemburg, följer de samarbetsavtal som gäller för premiepensionens fondtorg, skriver Pensionsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Allra har fyra fonder på fondtorget - Allra Lagom, Allra Modig, Allra Försiktig och Allra Ränta. Om utredningen visar att Allra inte följer avtalet riskerar bolagets fonder att avregistreras från torget.

"Våra frågor till Allra rör bland annat innehaven i fonderna", säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Mikael Westberg i pressutskicket. Ett annat skäl till köpstoppet uppges vara en stor mängd klagomål från kunder som hört av sig till Pensionsmyndigheten.

Förra veckan meddelades att Allras styrelseordförande Ebba Lindsö lämnar sin post. Beskedet kom efter att det stod klart att fondbolaget gett alltför dålig avkastning till sina sparare. Runt 130 000 premiepensionssparare har valt någon av bolagets fonder.