Idén till att bygga ett hotell på Gränby sportfält ska ha varit krögaren och sportprofilen Folke Bennboms från början.

– Jag hade hjälpt familjen Bennbom att bygga om Grand Hotell Hörnan och det var i samband med det som Folke frågade om jag inte kunde hjälpa honom att ta fram en skiss för ett sporthotell vid Gränby, säger Göran Blomgren, i dag projektledare på Part AB och byggansvarig för hotellet.

Folke Bennbom var själv med och tog fram de första skisserna på hotellet och var även delaktig i den markanvisningstävling som vanns av Tema arkitekter.

Artikelbild

Redan från början har planen varit att bygga hotellet med så kallade prefabricerade hotellmoduler som tillverkas av ett systerbolag till Part AB, det företag som drivit projektet efter Folke Bennboms bortgång. I en stomme av stål och betongbjälklag stoppas färdiga moduler av hotellrum och badrum in.

– Det här är framtidens byggande och det som gör att det går så fort, säger Göran Blomgren.

Bygglovet godkändes i januari i fjol, markarbeten påbörjades i maj och i november började stommen att resas. Nu finns fyra våningar uppmonterade. I månadsskiftet maj–juni ska hela byggnaden vara färdig och preliminär öppning är satt till den 1 oktober.

När Uppsala kommun godkände hotellplanerna gjorde man det med avsikt att hotellet ska bli "ett visuellt landmärke och entrémarkör” för sportområdet. Planerna har växt under arbetet. Det som var tänkt att bli fem våningar blir nu nio våningar och rummen blir 200 till antal. Det kommer göra hotellet till Uppsalas största hotell, det nyligen invigda Elite Hotel Academia i centrala Uppsala har 198 stycken rum. Gränbyhotellet kommer att ha en särskild inriktning på idrott, bland annat byggs en särskild våning specialanpassad för handikappidrottare och ett antal rum anpassade för basketspelare, där sängarna är 220 centimeter långa.

Den totala investeringen för hotellet ligger på runt 200 miljoner kronor. Part AB ansvarar för byggnationen och för driften har man bildat ett eget bolag, Uppsala Sporthotell AB. Driftbolaget ägs av Part tillsammans med IFU Arena samt ett antal privatpersoner.

– Tanken är att vi ska ha ett nära samarbete med IFU Arena och bygga verksamheten utifrån idrotten. Det kan handla om att exempelvis marknadsföra olika paketlösningar, säger Göran Blomgren.

Målbilden för hela området är att skapa en helhetsmiljö för idrotten. Man kommer att satsa på vad man kallar skräddarsydda lösningar för idrotten med exempelvis läger. Men man ska också attrahera kunder som inte har med sport att göra.

– Vi kommer bland annat ha en fin restaurang. ett konferenscenter och ett "game room" för ungdomarna, säger Göran Blomgren.

Hur ser du på den generella hotellkonkurrensen i Uppsala?

– Marknaden har inte varit helt lysande, men jag tror att vi kommer kunna sälja det här, säger Göran Blomgren.

Jenny Engström har rekryterats som ny vd för hotellet. Hon var tidigare platschef på Profilhotels Hotel Uppsala och kommer närmast från ett hotell på Arlanda. För henne är det här ett drömjobb.

– Det finns inte många i den här branschen som inte drömmer om att få ansvaret för ett helt nybyggt hotell. Arenahotellet har dessutom ett mycket spännande koncept och affärsidé med inriktningen på idrott. Dessutom ska det bli fantastiskt roligt att få arbeta i Uppsala igen, säger Jenny Engström.

Ett sporthotell vid Gränby sportfält var även något av en dröm för Folke Bennbom

– Jag tror att han skulle varit jättelycklig nu och det är självklart tråkigt att han inte är med oss. På något sätt ska vi försöka uppmärksamma i själva hotellet att det var han som var initiativtagaren, säger Göran Blomgren.