LRF Konsults statistik över priset på åkermark i Sverige under 2016 ger en tydlig bild. Bördig åkermark som i Skåne och Östergötland går nu för rekordpris, 343 000 kronor per hektar i genomsnitt, en uppgång med åtta procent jämfört med 2015 och hela 30 procent under en femårsperiod.

Det är nu det högsta uppmätta medelvärdet sedan LRF Konsult startade sina mätningar 2003.

Stor uppgång

Det är en stor uppgång och går i linje med att andra tillgångsslag som till exempel bostads- och skogspriser har gått upp. Man köper dock inte åkermark om inte kalkylen går ihop utan man tänker: "Kommer jag få tillbaka en slant?". Bostadsmarknaden i jämförelse är mera behovsstyrd, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult till TT.
I södra Sverige finns också en begränsad tillgång och med hög befolkningstäthet. Många vill ha mark där och det skapar efterfrågan.

Motsatsen finns då i det som betecknas region 5 Norrland, det vill säga bland annat Gävleborg, Västernorrland och Norrbotten. Där har prisbilden gått ned till 16 000 kronor per hektar och priset har sjunkit med fem procent under en femårsperiod.

På ett riksnitt steg det genomsnittliga åkermarkspriset i Sverige till 122 500 kronor per hektar, en ökning med fem procent jämfört med 2016.

Kvinnorna säljer

Statistiken visar också att det är kvinnorna som säljer och männen som köper åkermark. 87 procent av alla affärer gjordes upp med män som köpare medan på säljsidan var det 39 procent som utgjordes av kvinnor.

Vi lever i ett patriarkalt samhälle där det av hävd varit mannen som stått på köpehandlingarna. Kvinnor lever också längre och i större utsträckning är det kvinnorna som säljer när mannen gått bort, säger Markus Helin.