Medianlönen för en svensk chef ligger just nu på 45 500 kronor i månaden enligt Ledarnas statistik. Cheferna i Uppsala län tjänar något mindre, nämligen 44 000 kronor inklusive förmåner och rörliga lönedelar.

Mest tjänar cheferna i Stockholms län, i snitt 52 000 kronor, och minst i Södermanlands län, i snitt 40 200 kronor. Ledarnas ordförande, Annika Elias, kommenterar siffrorna på följande sätt:

– Den nästan utslitna mediebilden av enorma löner och utsvävande förmåner stämmer inte in på den stora majoriteten chefer. I många fall går det att ifrågasätta om ledarskapet och dess nyckelroll för företag och organisationer faktiskt värderas tillräckligt högt, säger hon.

Kvinnliga chefer tjänar i snitt mindre än sina manliga kolleger även om kvinnorna oftast har högre utbildning än männen, enligt rapporten. I lönerapporten går också att läsa att tre av tio svenska chefer har rörliga lönedelar som bonus eller liknande och det är finanschefer och divisionschefer som tjänar bäst. Ledarnas lönestatistik visar också att 25 procent av alla chefer i Sverige bytte jobb under 2016, 9 procent bytte också arbetsgivare.