Under 2015 byggdes det 2 830 stycken lägenheter i Uppsala län och samma siffra för fjolåret var 4 311 lägenheter, enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. Mellan åren ökade antalet nybyggda lägenheter med 52 procent i länet.

Av lägenheterna som byggdes i länet under 2016 var 794 stycken småhus och 3 517 flerbostadshus, den stora ökningen finns bland flerbostadshus,. Till småhus räknas en.- och tvåbostadshus och till flerbostadshus hus med tre eller flera lägenheter.

Sett till hela landet påbörjades nybyggnation av 63 100 lägenheter, en ökning med 34 procent.

Siffrorna från SCB är underskattade på grund av eftersläpning i rapporteringen, den definitiva statistiken presenteras i maj.