För nära fem år sedan beslutade Destination Uppsala att flytta sin turisminformation från lokaler vid Fyristorg till lokaler på Kungsgatan. Syftet då var att hamna mitt i blickfånget för turister och besökare som kom från Resecentrum. Nu är det dags för nästa omdaning. Vid årsskiftet väljer man nämligen att helt stänga turistbyrån.

I slutet av förra året tog Uppsala kommun över Destination Uppsala i egen regi, i den förra ägarkonstellationen ingick förutom kommunen bland annat universiteten, det lokala näringslivet och organisationer inom besöksnäringen. I och med sin nygamla ägare fick destinationsbolaget också delvis förändrade ägardirektiv.

– Vi fick i uppdrag att se över vår verksamhet med turistinformation. Hittills har vi beslutat att den fysiska fasta turistbyrån ska stänga vid årsskiftet och nu ska vi hitta ett bra alternativ för en mer effektiv verksamhet så att vi kan nå fler besökare i framtiden, säger Tiina Mykkänen, vd för Destination Uppsala.

Artikelbild

LÄS MER: "Risk för vilsna turister"

Exakt hur turisminformationen ska se ut framöver är inte helt klart ännu. I dagarna intensifieras utredningsarbetet med bland annat flera seminarier där representanter för hela besöksnäringen bjuds in för att delta i förändringsarbetet.

Att hålla turistbyrån i sin nuvarande form öppen kostar enligt Tiina Mykkänen cirka 2 miljoner kronor årligen. Det är de pengarna som nu ska användas på ett ”bättre sätt”.

– Vi ska se hur vi med befintlig budget kan nå betydligt fler än vad vi når i dag. De senaste åren har antalet personer som besöker oss fysiskt minskat drastiskt, precis som på andra turistbyråer i världen. I dag väljer besökare att hitta information på helt andra sätt, primärt via nätet. Därför måste också vi moderniseras, säger Tiina Mykkänen.

Artikelbild

| Nya sätt. "Vi måste moderniseras" säger Tiina Mykkänen, vd för Destination Uppsala.

I samband med det utredningsarbete man hittills gjort har man bland annat intervjuat Uppsalabesökare och tittat på hur andra städer utformat sin turisminformation.

– Det finns självklart lika många lösningar som det finns destinationer och man får inte måla in sig i ett hörn i det här stadiet. Vi måste dessutom hitta rätt recept utifrån Uppsalas unika förutsättningar. Men nya inslag, eller kombinationer av inslag, skulle kunna vara en så kallad pop up-turistbyrå under sommaren, cykelkärror på stan, digitala skärmar runt om i Uppsala, en bemannad chattfunktion på hemsidan eller utökad telefonservice. Ett annat inslag skulle kunna vara infopoints, alltså att personal på redan befintliga besöksmål utbildas till att kunna ge bredare turisminformation, säger Tiina Mykkänen.

Artikelbild

| Möjlighet. I Enköping har man tidigare prövat koncept med rörlig turistbyrå med sommarjobbande ungdomar. Det kan vara en idé för Uppsala.

Kommer inte många att sakna en fast punkt?

– Vi tror inte det. Besökaren har inga förutfattade meningar om var en turistbyrå ligger. Om vi exempelvis finns på en fast punkt ena månaden och en annan punkt månaden efter hittar besökaren dit så länge det är lätt att hitta information, exempelvis på nätet, om var vi finns. Vissa Uppsalabor vill kanske att vi ska finnas på samma ställe jämt, men det är faktiskt turister och besökare som är vår primära målgrupp.

I februari nästa år ska en färdig lösning för framtidens turisminformation i Uppsala vara klar och sjösättas inför nästa sommarsäsong, någon gång i maj 2018.

– Det här ska vara ett levande arbete framåt. Vi vill inte cementera ett sätt att arbeta utan vara mer flexibla och kunna följa den tid vi är i. Det slutliga syftet med de förändringar vi gör är att de som är på besök här ska nås av mer information om vad man göra och då besöka fler besöksmål, shoppa mer, stanna längre och äta på fler restauranger och kaféer än vad man planerat från början, säger Tiina Mykkänen.