Det går inte att fortsätta med de här förlusterna i Danmark. Därför tar vi nu det här steget och det är ett ganska tufft sådant. Vi tittar nu på exakt hur det här ska genomföras men det handlar om att minska med cirka 1 000 tjänster per år under en period på tre-fyra år, säger vd Håkan Ericsson till TT.

LÄS MER: Klagomålen på Postnord ökar i Uppsala

Totalt har koncernen 35 000 anställda i Danmark och Sverige. Enligt Håkan Ericsson är det i dagsläget inte aktuellt med några liknande stora åtgärder för den svenska delen.

Det är en jätteskillnad mellan Sverige och Danmark. I Danmark är det en extrem situation, säger han.

LÄS MER: Pressad arbetssituation på Postnord i Uppsala

Postnord redovisar en förlust på 1 012 miljoner kronor före skatt för fjärde kvartalet 2016. Det kan jämföras med förlusten på 304 miljoner kronor motsvarande kvartalet ett år tidigare.

Omsättningen för det statligt ägda bolaget sjönk med en procent till 10 355 miljoner kronor.

"Den snabba digitaliseringen har medfört en dramatiskt negativ volym- och resultatutveckling för den danska verksamheten. Beslut har fattats att införa en ny och för framtiden finansiellt hållbar produktionsmodell", skriver Håkan Ericsson i en kommentar i bokslutsrapporten.

LÄS MER: Postnord kritiseras av Löfven

Enligt Postnord är nedgången för brev befordrade över natten fortsatt stor i Danmark och nedgången sedan år 2000 ligger på 90 procent.

Den omställning som nu planeras kommer ta flera år att genomföra och kommer att medföra stora omställningskostnader och förluster

Det är för tidigt att säga, svarar Håkan Ericsson på frågan om hur stora förlusterna kommer att bli.

Klart är däremot att det inte blir någon utdelning för 2016.