– Det här är fantastiskt stort för oss! Nu har vi kapital så att vi under ett år kan få arbetsro och jobba vidare, säger Evelina Vågesjö, vd och en av grundarna till Ilya Pharma.

Pengarna ska de använda till det första steget i att kliniskt verifiera säkerhet och effekt för sin produkt. Affärsidén handlar om en ny typ av biologiskt läkemedel som kan användas vid sårbehandling. Upptäckten kan bli revolutionerande inom behandling av stora och kroniska sår eftersom läkeprocessen tros bli snabbare, läkemedlet blir billigare än dagens metoder och antibiotikaanvändningen förmodas kunna minskas. I dag är överbehandlingen av antibiotika hög eftersom det finns risk att vissa sårinfektioner sprider sig till skelettet och då kan det i värsta fall krävas amputering.

– Under det här året ska vi göra tre saker för pengarna. Vi ska verifiera säkerhet och effekt i studier på gris. Vi ska tillverka läkemedlet storskaligt och sedan startar den första kliniska studien, säger Evelina Vågesjö, 31.

Artikelbild

| Hava Lofton Tomenius är en av dem som arbetar på Ilyas laboratorium.

Hon är övertygad om att de är något viktigt på spåren. En övertygelse som EU:s ramprogram för forskning och innovation också verkar hålla med om. De företag som får finansiering från programmet är bolag som ”har potential att förändra konkurrensförhållandena på en marknad och som har ambition att bli världsledande inom sitt område”.

Hela 20 000 ansökningar lämnades in, men endast 6 procent av bolagen beviljades anslag.

Hur fungerar er uppfinning?

– Det handlar om att mjölksyrabakterier som producerar ett kroppseget mänskligt protein appliceras på sår. Bakterierna bereds i frystorkad form, så att de kan förvaras på sjukhus. Pulvret löses sedan upp i vatten innan man ger lösningen till såret.

Artikelbild

| Ilyas labb

De nyttiga bakterierna kan också hjälpa till att hålla skadliga bakterier borta från såren, vilket kommer minska antibiotikaanvändningen vid sårbehandling.

Det var i ett av sina doktorandprojekt på Uppsala universitet 2012 som Evelina Vågesjö gjorde upptäckten. Tillsammans med två andra forskare startade hon Ilya Pharma och nu har organisationen vuxit till drygt tio personer och flera underleverantörer.

Vad är bakgrunden till er framgång?

– Vi har fått mycket hjälp och stöd i starten av IUC (Uppsala Innovation Centre) där jag deltagit i ett program sedan 2014. Sedan tror jag att det gått så bra tack vare att vi jobbar mycket med nätverkande. Vi är ofta ute och frågar vad andra tycker om våra idéer, säger Evelina Vågesjö.