Jämfört med samma månad i fjol har siffran justerats uppåt med 0,3 procentenheter, enligt statistik från Arbetsförmedlingen. Men med en arbetslöshet på 5,9 procent är Uppsala bäst i landet tillsammans med Gotland (5,5) och Västerbottens län (5,9).

Om man bryter ned siffrorna inom länet är det Knivsta kommun som har lägsta siffran, 3,1 procent, följt av Östhammar på 4,0 procent. Störst minskning jämfört med föregående år återfinns i Tierp där arbetslöshetssiffran minskat 0,4 procentenheter till 8,7. För Älvkarleby är det fortfarande dystert, inskrivna arbetslösa är nu 11,3 procent, en ökning med 1,3 procent sedan i fjol.

Rikssiffran är 7,4 procent, oförändrat sedan juli månad. Mest anmärkningsvärt är att arbetslösheten bland inrikesfödda i augusti sjönk till 3,9 procent, vilket är den lägsta nivån sedan augusti 2008 före finanskrisen.

– Vi kan konstatera att arbetslösheten bland inrikes födda nu är nere på rekordlåga nivåer, i synnerhet bland dem som har minst en gymnasieutbildning och är över 25 år. Här är den lediga arbetskraften nästan helt uttömd, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Vad gäller arbetslösheten bland utrikes födda går trenden åt motsatt håll. Bland utrikes födda är nivån 22,0 procent.