Styrelsen i Senzime föreslår nu att bolagsstämman ska besluta om en företrädesemission på cirka 24 miljoner kronor. Det handlar om cirka 4,5 miljoner aktier som befintliga aktieägare har företräde till att köpa. Beslutet om emissionen ska fattas på en extra bolagsstämma den 3 mars.

De miljoner som emissionen spås generera ska enligt Senzimes vd möjliggöra fortsatt kommersialisering av företagets produkter, medicintekniska lösningar för att följa patienter inför, under och efter operation. I samband med emissionen föreslår styrelsen också ett listbyte för bolagets aktie, från Aktietorget till Nasdaq First North.

– Nu tar Senzime ytterligare ett stort kliv mot marknaden. Vi har inlett kommersialiseringen av vår produktportfölj och har som mål att bygga ett världsledande bolag inom peri- och postoperativ patientmonitorering, säger Lena Söderström, vd.

LÄS MER: Senzime gör mångmiljonaffär med japanskt bolag

Nyligen tecknade Senzime ett licensavtal med ett japanskt bolag värt över 100 miljoner kronor.

I samband med nyheterna presenterade bolaget också sitt bokslut som visar att resultatet efterfinansiella poster landade på minus 9,4 miljoner kronor, att jämföra med minus 7,6 miljoner året dessförinnan.