– Uppsala är på många sätt en väldigt välmående kommun, men samtidigt existerar stora skillnader i människors levnadsvillkor. Det syns tydligt även i den sociala kompassen vi håller på att ta fram, där vi kartlägger skillnaderna mellan olika områden utifrån en mängd faktorer, säger Marlene Burwick.

LÄS MER: Här är klyftorna störst i länet

För att minska klyftorna krävs enligt henne ett offensivt politiskt arbete.

– Det viktigaste vi gör är att med politiska medel aktivt bekämpa fattigdom och förbättra levnadsvillkoren för människor. Det behövs ett offensivt arbete med jobbskapande åtgärder och bostadsbyggande, och att säkerställa ett skolsystem som ger alla barn chans till utbildning och en god hälsa, oavsett vad föräldrarna har för socioekonomiska förutsättningar.

I statistiken framgår att andelen som definieras som rika har ökat. Detta tycker Burwick kan vara bra, men att det är klyftorna man måste fokusera på.

– Att få ökad tillväxt till Uppsala från en grupp i samhället ger givetvis ökade resurser till välfärdsbygge, men vi måste ju se till att lyfta alla - inte endast en del. Det är klyftorna som är problemet och det vi ska ha fokus på.

amanda.moller-berg@unt.se