Det nya ETC-företagetETC Bygg drog i gång i fjol. Tanken är att bygga klimatsmarta hyreshus delvis med hjälp av crowdfunding. Privatpersoner och företag kan låna ut pengar till två procents ränta. Hyresnivån ska hamna på 1 450 kronor per kvadratmeter, och således kvalificera sig för statligt investeringsstöd.

Än så länge har de erhållit markanvisning för byggen i Västerås, Växjö och Malmö. Nu har ett första möte hållits med Uppsala kommun.

– Vi har haft ett möte och har ett till inbokat senare i höst. Konceptet är jätteintressant. Det här är en byggemenskap som påminner om hur bostadsrättsföreningar fungerade från början, en kooperativ rörelse som bygger utan vinstintresse för att få fram ett boende till rimlig kostnad, säger kommunalråd Erik Pelling (S), ordförande i mark- och exploateringsutskottet.

– Vi vill gärna se mer av sånt.

Erik Pelling menar att man behöver de kommersiella aktörerna, men att de totalt har tagit över marknaden vilket fått till följd att vinstmarginalerna blivit höga.

ETC Bygg har visat intresse för att bygga i Skyttorp, men det är inget som kan komma till stånd i första taget.

– På sikt vill vi bygga där, det finns mark kring stationen som kan användas bättre. Men det finns ingen detaljplan klar så det ligger längre fram i tiden, säger Erik Pelling.

Under det andra planerade mötet kan markanvisningar komma på tal. Men någon exklusivitet är inte aktuell.

– Grundregeln är att vi inte bara tilldelar mark till en enskild entreprenör, utan i stället har markanvisningstävlingar öppna för flera aktörer.