Utvecklingen i landet under de tre senaste månaderna för bostadsrätter pekar svagt nedåt medan villamarknadens ligger platt, enligt siffror från Svensk Mäklarstatistik.

– Försäljningarna i mars innebar stillastående eller något nedåtgående priser. Samtliga områden

utom Stor-Malmö har en negativ utveckling de senaste 12 månaderna, säger

Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik i ett pressmeddelande.

Den avvaktande marknaden bekräftas också av Uppsalabaserade företaget Valueguards hox-index med en oförändrad prisnivå gällande den senaste månaden för båda bostadstyperna.

I Uppsala län har trenden varit nedåt en längre tid och priserna för bostadsrätter fortsatte ned ytterligare (1,8 procent) med störst minskningar i Tierp och Östhammars kommun – 9,2 procent respektive 6,4 procent – samt Uppsala på 3,9 procent under de tre senaste månaderna. Uppåt värre är det för Knivsta med 12,2 procent.

Ser man till årsbasis ligger Knivsta och Östhammar i topp med ökningar på 11 procent medan Uppsala tappat 10 procent på 12 månader.

LÄS MER: Utbudet för nyproducerat sväller: Uppsala i rikstopp

På villamarknaden är utvecklingen spretig och med låga volymer runtom i länet. Tierp sticker ut med en prisökning på 18 procent senaste kvartalet, men antalet affärer är lågt. I Uppsala kommun backade priserna med 4 procent. Sett över tolv månader är utvecklingen för hela länet -2,1 procent, att jämföra med riket som uppvisar en marginell uppgång. Noterbart är att störst nedgång återfinns i Stockholms län, -6,5 procent.

Att det gjorts färre bostadsaffärer i landet jämfört med fjolåret tillskrivs dels skärpt amorteringskrav, dels att den ena påskveckan i år inföll i mars.

LÄS MER: Mäklare spår ökade bopriser