Boverket presenterade nyligen en reviderad prognos för bostadsbyggandet i Sverige. Siffran landar nu på 60 000 påbörjade bostäder i år, en minskning med 11 procent jämfört med 2017 enligt preliminära uppgifter från SCB. Behovet av nya bostäder är större än så på grund av den växande befolkningen. Beräkningar från Boverket pekar på att det behövs uppföras 80 000 bostäder årligen fram till 2020.

Utöver minskat byggande så droppar det samtidigt in rapporter om minskad försäljning och prispress för nyproducerade bostadsrätter från de flesta större kommuner, inklusive Uppsala.

LÄS MER: Ökat ubud av nyproducerat – Uppsala i rikstopp

– Uppsala är en av de kommuner med störst nedgång för bopriserna i landet, och följer inte den utplanande rikstrenden under starten på 2018, säger Hans-Åke Palmgren på Boverket.

Byggloven har emellertid hållit ångan uppe under hela fjolåret i Uppsala. I år märks dock en inbromsning.

– Antalet ansökningar för flerbostadshus är något mindre än för samma period i fjol, cirka 20 procent, säger Christian Blomberg, bygglovschef på Uppsala kommun.

Just nu är det fler nyproducerade än begagnade bostadsrätter som är till salu i Uppsala län, enligt siffror framtagna av SBAB.

Har ni fått signaler om att det är svårare att sälja nyproducerat?

– Ja, det har vi. Byggherrarna är mer försiktiga och skruvar på sina projekt för att få dem mer kostnadseffektiva. Det vi kan se i Uppsala är att det producerats för mycket som riktar sig till samma segment. Det som behövs är framför allt bostäder för dem som har lägre inkomst, men det är svårt att producera sådana till rätt kostnad. Det tar ett tag innan kommunen och marknaden lyckas med den omställningen.

LÄS MER: Succémodellen - här bor de flesta i hyresrätt

Den allra största inbromsningen förväntas ske i Storstockholm, uppskattningsvis kommer bostadsbyggandet där att minska med uppemot 25 procent. Ökningarna kommer att vara koncentrerade till Storgöteborg och Stormalmö.

Om några veckor kommer bilden av hur bostadsmarknadsläget ser ut runtom i Sverige att klarna ytterligare. I skrivande stund sammanställer Boverket den årliga bostadsmarknadsenkäten som landets kommuner skickar in under april. Preliminärt kommer resultatet att presenteras i början av maj. Redan nu hävdar Boverket dock att det finns en markant ökad projektpotential med bostadsrätter. Men med tanke på det osäkra marknadsläget är det enligt myndigheten "osannolikt att alla projekt kommer att realiseras".