– Det började med att jag hade tankar kring om huruvida det är möjligt att fly sin egen historia, säger Amanda Moberg.

Tanken blev så småningom ett konstnärligt videoexperiment där hon placerade in sitt eget jag i en annan historia, nämligen konsthistorien.

Amanda Moberg har placerat sitt jag i en rad kanoniserade konstverk, så som Leonardo da Vincis teckning "Den vitruvianske mannen" och Tizians "Venus från Urbino".

– Det är verk vars historia redan är skriven och analyserad, och jag ville se vad det gjorde med min egen historia, säger hon.

Som student i konstvetenskap vid Uppsala universitet är Amanda bekant med konsthistorien, samt tränad i att läsa av och tolka bilder.

– Experimentet hade en teoretisk utgångspunkt, men när jag blandad in mitt eget jag blev det snabbt personligt, säger hon.

Amanda Moberg hade först inga tankar på att ställa ut verket, men tack vare uppmuntran från en vän vågade hon ta steget.

"They tried to kill us" har vernissage på Kulturhuset Leoparden lördag 24 februari och visas till och med 9 mars.