Har det inte varit borgerlig majoritet så har det varit socialistisk, eller rödgrön. Hur det blir efter årets val är däremot oklart. De fyra allianspartierna är inte längre ett sammanhållet alternativ och har inte tillräckligt med mandat för egen majoritet. Likadant är det på den rödgröna sidan.

Liberalerna förhandlar med So-cialdemokraterna och Miljöpartiet om en blocköverskridande lösning, men är också öppna för samtal med Moderaterna. Däremot har kontakten mellan Liberalerna och Centern till synes brutits helt. Ett medlemsmöte inom L i morgon, torsdag, avgör om förhandlingarna med S och MP ska fortsätta.

Men också en sådan eventuell koalition skulle behöva stöd från ytterligare något håll för att få majoritet. Sverigedemokraterna har sju mandat i kommunfullmäktige, men varken S, MP eller något alliansparti vill göra sig beroende av SD.

Kommentarerna från Mohamad Hassan (L) och Stefan Hanna (C) tyder på motsättningar som inte gärna kan ha uppstått först efter valdagen. Hanna ska ha uppmanat till ”revolt” mot den lokala ledningen inom L. Hassan å sin sida uttalar sin respekt för Centerns ledamöter i kommunfullmäktige, men gör undantag för gruppledningen.

Det fjärde allianspartiet, Kristdemokraterna, tror att enighet inom alliansen fortfarande är möjlig. Många skulle givetvis välkomna en sådan utgång – hur de fyra nu ska få tillräckligt stöd. Men många undrar säkerligen också varför kristdemokraterna Jonas Segersam och Mimmi Westerlund på debattplats i UNT i går skriver att både V och SD visserligen har extremistiska rötter men i dag står upp mot våld och brott mot mänskliga rättigheter.

Det finns ett och annat att reda ut. Och att kontakter tas från många håll och i flera olika riktningar samtidigt är knappast förvånande. På ett eller annat sätt måste kommunen styras.

I Uppsala är vi ovana vid andra koalitioner än dem som brukar förekomma på riksplanet. Men det finns inget ”kommunalt samband” som kräver samma majoritet i kommunerna som i riket.

Det räcker att titta på rikets övriga större kommuner för att inse detta. I Linköping har kombinationen S, L och MP styrt sedan 2014 och nu försöker man också få med Centern. I Helsingborg har alliansen styrt tillsammans med MP, som gick starkt bakåt i valet. KD:s gruppledare Lars Thunberg avvisar kategoriskt tanken på att ta in Sverigedemokraterna i underlaget. I Norrköping tycks koalitionen S, C, L och KD kunna fortsätta efter valet. I Göteborg är läget extremt komplicerat genom att det nya lokala partiet Demokraterna fått 14 procent på löftet att riva upp den så kallade Västlänken.

Koalitioner är det normala, överallt i landet, men det finns ingen enhetlig mall för hur de kan sättas samman. Uppsala är inget undantag.

Håkan Holmberg