Donald Trump gör sitt bästa för att rasera det som gjort både USA och Europa starkt. Tydliga internationella spelregler, globalt samarbete och frihandel lever farligt så länge Trump är president i USA. I många avseenden har han lyckats i sitt förstörelseverk. Relationen mellan USA och Europa har försämrats av Trumps destruktiva tullar och hätska utfall mot europeiska ledare. Bilden av en enad västvärld har också skadats till följd av USA:s solospel i viktiga internationella frågor. Är nu presidenten också i färd med att rasera Nato, organisationen som varit garanten för fred och frihet i Europa efter andra väldkriget och en av de tydligaste symbolerna för den transatlantiska länken?

Veckans toppmöte i Natohögkvarteret i Bryssel blev en dramatisk föreställning. Redan innan Donald Trump landat i Europa hade han skruvat upp tonläget och attackerat både Nato som organisation och sina europeiska allierade. Trump tycker att européerna i Nato åker snålskjuts på USA och han verkar dessutom ha svårt att se på vilket sätt försvarsalliansen för med sig något gott för amerikansk del. Nato är lika dåligt som Nafta, slog presidenten nyligen fast. Med tanke på hans välkända avsky mot frihandel får det ses som ett hårt omdöme.

Väl på plats i Bryssel var han inte nådig i sin kritik mot de andra mötesdeltagarna, i synnerhet Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Vid ett tillfälle ska Trump rent av ha hotat med att lämna Nato, om inte de andra länderna gick honom tillmötes.

Försvarsutgifterna var det helt dominerande diskussionsämnet på toppmötet. Även när andra punkter stod på dagordningen förde Trump in diskussionen på hur många procent av BNP medlemsländerna ska lägga på försvaret. Natoländerna har ett mål om att försvarsutgifterna i samtliga länder ska motsvara två procent av BNP år 2024. Men helt plötsligt krävde Trump att målet bör höjas till fyra procent (en helt orealistisk siffra som inte ens USA når upp till i dag). Och när han inte fick med sig de övriga på det krävde han i stället att tvåprocentsmålet måste nås tidigare än 2024. Vid sin pressträff på torsdagen berömde Trump sin egen förträfflighet som förhandlare och meddelade stolt att samtliga medlemmar gått med på att öka försvarsutgifterna i snabbare takt än man tidigare lovat. Enligt Frankrikes Emmanuel Macron ligger dock målet om två procent år 2024 fast.

Men den röriga sifferexercisen och den hårda retoriken från Donald Trump skymmer sikten. Presidenten må bråka med sina allierade men rent konkret fortsätter försvarssamarbetet som vanligt och Nato är starkare än på länge. Skyddet av Natos östra flank har förstärkts de senaste åren genom ökad militär närvaro i Baltikum och Polen. På toppmötet beslutades, efter ett förslag från USA:s försvarsminister James Mattis, att sätta in ytterligare 90 förband. Ångvälten Trump har raserat mycket i sin väg, men Nato står starkt.