Även hästverksamhet ska betraktas som en del av jordbruket. Därmed får strandskyddad mark användas till bete för hästar, slår Mark- och miljööverdomstolen fast i en dom enligt Lantbrukarnas riksförbund (LRF).

Tillsammans med travtränaren Robert Bergh har LRF ifrågasatt varför hästar inte fått beta på mark inom strandskyddsområden när det varit fritt fram för andra betande djur.

Sedan Robert Bergh fått avslag för hästbete på sådan mark på sin gård i Västra Götaland beslutade sig LRF för att driva frågan rättsligt.

Att Mark- och miljööverdomstolen tillåter ett undantag från strandskyddsreglerna välkomnas i hästkretsar.

"Det här är en viktig dom för den svenska travsporten och hela hästnäringen. Självklart ska hästföretag ha samma möjligheter som andra och inte särbehandlas på ett negativt sätt", säger Mats Fransson på Svensk Travsport i ett pressmeddelande.