Ekonomi Världens största kapitalförvaltare, amerikanska Black Rock, redovisar en rejäl vinstökning för fjärde kvartalet, lyft av de sänkta bolagsskatterna.

Vinsten efter skatt landade på 2,3 miljarder dollar, motsvarande 21 miljarder kronor, jämfört med vinsten på 851 miljoner dollar ett år tidigare. Den positiva skatteeffekten uppgår till 1,2 miljarder dollar, enligt delårsrapporten.

Black Rock förvaltar hisnande 51 000 miljarder kronor, en ökning med 22 procent på ett år.