Ekonomi Gruv- och smältverksbolaget Boliden redovisar en vinst före skatt på 3 030 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2017. Det kan jämföras med vinsten på 2 267 miljoner kronor motsvarande period året innan.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 2 540 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning.

Omsättningen uppgick till 13,6 miljarder kronor, jämfört med 12,1 miljarder kronor ett år tidigare.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 14:00 kronor per aktie, fördelat på en ordinarie utdelning på 8:25 kronor och en extra utbetalning på 5:75 kronor genom automatiskt inlösenförfarande. I fjol var utdelningen 5:25 kronor per aktie.