Omkring fem miljoner svenska personbilar är försäkrade och det är inte bara den vanligaste sakförsäkringen utan också den som leder till flest utbetalningar från försäkringsbolagen. Konsumentverket har under våren granskat tolv bilförsäkringar och hittat flera brister, oklarheter och lagstridiga villkor.

Långa avtal

Det handlar bland annat om skrivningar i de ofta väldigt långa avtalen som kan misstolkas. Vad ingår och vad ingår inte och vid vilka situationer? Behövs tilläggsförsäkringar eller betalar bilägaren i onödan för tillägg som inte behövs? Enligt Konsumentverket är det också vanligt att bolagen blandar förköpsinformation med reklam vilket inte är tillåtet.

Vi ser att företagen gärna använder svepande formuleringar med orden "tryggt" och "enkelt", utan att närmare förklara vad det betyder. Försäkringen kan därför se ut att ha fördelar som andra inte har. Det kan skapa fel förväntningar hos konsumenten, säger Konsumentverkets jurist Elin Steno.

Strider mot lagen

Myndigheten har också hittat villkor som kan vara lagstridiga. Det kan till exempel handla om att en polisanmälan måste göras på en viss ort, trots att de flesta i dag anmäler via nätet. Det finns felaktigheter som rör Allmänna reklamationsnämnden och försäkringstagarens rätt att välja juridiskt ombud vid en tvist.

Konsumentverket pekar inte ut någon försäkring som sämre eller bättre än andra.

Vi har tittat generellt, men majoriteten av bolagen kommer att få återkoppling från oss i höst. Vi kommer naturligtvis att framföra bristerna till de berörda bolagen och vilka de är kommer att framgå i höst, säger Elin Steno till TT.