Såväl politiker som tjänstemän träffades för det årliga gemensamma kommunstyrelsemötet. Den här gången står Enköping som värd. Värdskapet alternerar mellan de fyra kommunerna som ingår i samarbetet Fyra Mälarstäder.

Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerås, konstaterar att de fyra städerna i stadsbildningen Fyra Mälarstäder växer ihop allt mer i den expansiva Mälardalen. Han anser att städerna, inte nationerna i lika hög grad, utgör hoppet för framtiden när det gäller bland annat klimatfrågan. Ambitionerna är rent av globala.

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, anser att styrkan i samarbetet Fyra Mälarstäder är att det sedan starten (2013) har legat på rätt nivå, på en realistisk nivå och med långsiktiga ambitioner.

– Det som är styrkan i det här samarbetet är att vi har börjat långsiktigt och rationellt, säger Jimmy Jansson.

Till sakerna som hittills har genomförts i samarbetet hör en gemensam digital turistkarta. Man har också lämnat gemensamma yttranden i frågor, bland annat om Hjulstabron.

– Vi gaddar ihop oss. Då slår vi lite tyngre, säger Jimmy Jansson.

Ett konkret exempel som de fyra Mälarstäderna nu kan tänka sig att göra tillsammans är att göra upphandlingar för förskolor för att få ner kostnaderna för nya förskolor, något som alla fyra kommuner är i stort behov av. Västerås har gjort en typförskola. Tre sådana förskolor är under uppbyggnad i Västerås.

Svårigheterna som kommunalråden framförallt ser rör juridiken, som inte tillåter samarbete hur som helst och om allt.