Som EP tidigare berättat har Enköpings pastorat köpt en fastighet i Hagalund för att där bygga en helt ny anläggning för begravningsverksamhetens personal och maskiner. De nuvarande lokalerna vid S:t Olofs kyrkogård klarar inte arbetsmiljökraven.

När tomten köptes in beräknades slutkostnaden bli 50 miljoner kronor, nu står det klart att ytterligare fyra miljoner kommer att behövas.

– Kalkylen gjordes 2017-18 och en viss prisökning har skett, men en större post beror på att höjdskillnaden på fyra meter inom tomten gör att en stödmur till granntomten krävs, säger Mats O Karlsson, ordförande i pastoratets kyrkogårdsutskott.

Placeringen av lokalerna gör också att andra säkerhetskrav ställs än på S:t Olofs kyrkogård:

– Vi behöver säkra fastighet och lokaler på ett annat sätt i Hagalund som ligger avskilt. Stängsel, larm och andra åtgärder fanns inte med i den första kalkylen, säger Mats O Karlsson.

Byggnationen i Hagalund har planerats i tre etapper. Den första med markberedning pågår. I samband med upphandling av byggnaden i andra etappen räknades kalkylen om.

Alternativet i Hagalund valdes då det visade sig att upprustning av lokalerna vid S:t Olofs kyrkogård skulle bli betydligt högre än de 25 miljoner kronor som då fanns avsatta. Hagalund och nya lokaler framstod som ett bättre alternativ eftersom personal och maskiner rör sig mellan 20 kyrkogårdar och fyra församlingar i pastoratet.

Slutligt beslut om utökning av budgeten för Hagalund fattas av kyrkofullmäktige 18 mars.