Efter sex veckor på jobbet som chef över 1700 anställda och flera tusen brukare börjar Västeråsaren Lotta Tronêt att känna sig varm i kläderna. Den positiva känslan hon fick av Enköping vid anställningsintervjuerna har förstärkts.

– Jag kände att det fanns en vilja, en kraft att utvecklas här i kommunen. Det är en verksamhet som jobbar framåt och det är en känsla som har förstärkts, säger Lotta när vi träffas i vård- och omsorgsförvaltningens lokaler på Rådhusgatan i centrala Enköping.

Efter 25 år inom den kommunala omsorgen i Västerås stad kände hon att det var dags att göra något annat.

Artikelbild

| "Det här känns jättebra" säger Barbara Lundgren (th), administrativ chef vid vård- och omsorgsförvaltnignen om Lotta Tronêt som ny förvaltningschef.

– Jag tittade runt och kände att det fanns ett driv i Enköping som inte alla andra ställen har. Enköping är i ett expansivt skede, kommunen har ett bra geografiskt läge och det händer mycket, det är viktigt för mej, säger Lotta.

Inom förvaltningen ser hon mycket gott att bygga vidare på.

– En stor utmaning är kompetensutvecklingen av medarbetarna, det tycker jag att man har tagit sig an på ett fint sätt. Man har varit modig i Enköping och gått sin egen väg och hållit fast i det man tror på. Det är så mycket nytt man förväntas att haka på i dagens samhälle men det blir inte alltid bättre av att hoppa på det, säger Lotta.

Viljan att jobba över förvaltningsgränserna inom kommunen ser hon som mycket positiv.

Artikelbild

| Västeråsbon Lotta Tronêt ser ett positivt driv i Enköping som hon kände var viktigt när hon sökte tjänsten som förvaltningschef vid vård och omsorg.

– Man ser hur man kan nyttja varandras kunskaper för att få ut mesta möjliga av resurserna. Det är ett positivt tänkande som är mer än vad jag är van vid.

Som arbetsledare hämtar hon mycket inspiration från idrotten, framför allt lagidrott, och hon har själv spelat upp till division två i fotboll, varit tränare och domare.

– Där har jag utvecklat de egenskaper som behövs som ledare. När man bygger ett team måste man se till varje individs potential. Där finns styrkan i att bygga lagkänslan, att få olikheterna att spela på samma plan. Det ger en dynamik som tar oss framåt, säger Lotta.

Hon ser gärna stjärnor i sitt lag, men som förebilder som delar med sig och som andra kan dra nytta av.

– Mitt mantra är 'Hel före del'. Det är med helheten vi lyckas genom att nyttja resurserna brett.

Hon tar över chefsposten vid en förvaltning som haft stora ekonomiska problem de senaste åren med miljoner i budgetunderskott.

– Nu ser det ändå ok ut och vi går mot ett positivt resultat. Det har varit en jätteutmaning för förvaltningen att minska kostnaderna men behålla kvalitén och det har man gjort på ett jättebra sätt.